Kwon Juri

トップへ戻る

推移グラフ

データ

勝利27
敗北63
合計90
生年月日1997-09-08

対局データ

日付レーティング手番対局結果対局相手棋譜
2022-09-072876 白番 敗北 Jeong Yujin 2950 kr対局を見る
2022-08-132876 白番 勝利 Kim Sangin 2764 kr対局を見る
2022-08-102876 黒番 敗北 金惠敏 3110 kr対局を見る
2022-06-162876 黒番 敗北 金彩瑛 3193 kr対局を見る
2021-12-202879 白番 敗北 Choi Jaeyoung 3393 kr対局を見る
2021-11-232879 黒番 勝利 金彩瑛 3168 kr対局を見る
2021-08-262878 白番 敗北 Kang Jisoo 2906 kr対局を見る
2021-08-152878 黒番 敗北 Kim Soojin 2927 kr対局を見る
2021-08-112878 白番 敗北 趙惠連 3102 kr対局を見る
2021-08-082878 白番 敗北 Cho Seungah 3219 kr対局を見る
2021-07-312878 黒番 敗北 Chang Hyeryeong 2823 kr対局を見る
2021-07-182879 白番 敗北 金惠敏 3096 kr対局を見る
2021-07-092880 黒番 敗北 Jeong Yujin 2943 kr対局を見る
2021-07-022880 黒番 敗北 Kim Dayoung 3071 kr対局を見る
2021-06-242881 黒番 敗北 Kim Eunseon 3005 kr対局を見る
2021-06-172881 黒番 敗北 Lee Yujin 2874 kr対局を見る
2021-06-112882 黒番 敗北 呉侑珍 3254 kr対局を見る
2021-06-062883 白番 勝利 Park Soyul 2868 kr対局を見る
2021-05-272884 白番 敗北 金惠敏 3095 kr対局を見る
2021-05-222884 黒番 敗北 Heo Seohyun 3019 kr対局を見る
2020-12-282902 黒番 敗北 Park Jonghoon 3396 kr対局を見る
2020-11-022908 黒番 敗北 Kim Eunji 3170 kr対局を見る
2020-08-262917 黒番 敗北 Lee Yujin 2897 kr対局を見る
2020-08-222918 黒番 勝利 Cho Seungah 3178 kr対局を見る
2020-08-152918 黒番 勝利 Chang Hyeryeong 2810 kr対局を見る
2020-08-062919 白番 勝利 Kim Kyeongeun 2913 kr対局を見る
2020-08-022920 黒番 勝利 Kim Sangin 2776 kr対局を見る
2020-07-262920 黒番 勝利 金惠敏 3106 kr対局を見る
2020-07-162921 白番 勝利 Kim Eunji 3156 kr対局を見る
2020-07-092921 黒番 勝利 朴志娟 3071 kr対局を見る
2020-07-032921 白番 勝利 Kang Jisoo 2921 kr対局を見る
2020-06-242920 白番 敗北 Chang Hyeryeong 2809 kr対局を見る
2020-06-212921 黒番 勝利 Kang Dajeong 2933 kr対局を見る
2020-06-112920 白番 勝利 Lee Yujin 2898 kr対局を見る
2020-05-312920 黒番 敗北 Kim Eunji 3153 kr対局を見る
2020-05-242920 黒番 敗北 Oh Jeonga 3114 kr対局を見る
2020-04-142919 白番 敗北 Kim Jinhwi 3344 kr対局を見る
2019-12-162917 白番 勝利 金惠敏 3099 kr対局を見る
2019-12-102917 黒番 敗北 金彩瑛 3221 kr対局を見る
2019-11-252917 白番 勝利 Heo Seohyun 2983 kr対局を見る
2019-11-052916 黒番 勝利 Kim Nokyeong 2796 kr対局を見る
2019-08-122910 白番 敗北 Kang Dajeong 2959 kr対局を見る
2019-08-082910 黒番 敗北 Kim Dayoung 3096 kr対局を見る
2019-08-052910 白番 敗北 Kim Dayoung 3096 kr対局を見る
2019-07-292909 白番 敗北 Kim Miri 2996 kr対局を見る
2019-07-242909 黒番 勝利 Lee Yujin 2915 kr対局を見る
2019-07-162909 白番 敗北 Cho Seungah 3170 kr対局を見る
2019-06-242908 白番 勝利 王晨星 3220 cn対局を見る
2019-06-202908 白番 勝利 Cha Joohye 2756 kr対局を見る
2019-06-132907 白番 勝利 Kim Sangin 2773 kr対局を見る
2019-06-062907 黒番 敗北 Song Hyeryung 3083 kr対局を見る
2019-05-082905 黒番 勝利 金彩瑛 3234 kr対局を見る
2018-10-022883 黒番 敗北 Park Taehee 3006 kr対局を見る
2018-05-212871 白番 敗北 Lee Youngjoo 2991 kr対局を見る
2018-05-152871 黒番 勝利 Kim Kyeongeun 2897 kr対局を見る
2018-05-132870 白番 勝利 Kim Minjeong 2726 kr対局を見る
2018-05-052869 黒番 敗北 Kim Sinyoung 2980 kr対局を見る
2018-04-262869 黒番 敗北 李瑟娥 3120 kr対局を見る
2018-04-242868 黒番 勝利 Lee Youngjoo 2990 kr対局を見る
2018-04-192868 白番 敗北 Kim Miri 3005 kr対局を見る
2018-04-122867 白番 敗北 金惠敏 3083 kr対局を見る
2018-03-312866 白番 敗北 Kim Kyeongeun 2898 kr対局を見る
2018-03-232865 黒番 敗北 崔精 3383 kr対局を見る
2018-03-202865 白番 敗北 李ミン真 3021 kr対局を見る
2018-03-162865 白番 敗北 Kang Jisoo 2975 kr対局を見る
2018-03-112865 白番 敗北 朴鋕恩 3020 kr対局を見る
2018-02-252864 黒番 敗北 金惠敏 3083 kr対局を見る
2017-12-232861 白番 敗北 朴廷桓 3699 kr対局を見る
2017-11-222860 白番 敗北 崔精 3369 kr対局を見る
2017-07-112855 白番 敗北 盧永夏 2690 kr対局を見る
2017-07-102855 白番 勝利 Kim Chongsu 2938 kr対局を見る
2017-07-012855 白番 敗北 於之瑩 3311 cn対局を見る
2017-05-042853 白番 敗北 金彩瑛 3246 kr対局を見る
2017-04-252853 白番 敗北 Kim Dayoung 3158 kr対局を見る
2017-04-012852 白番 勝利 藤沢里菜 3171 jp対局を見る
2017-03-112851 白番 敗北 Kim Hyelim 2978 kr対局を見る
2017-03-022851 黒番 敗北 Cho Seungah 3140 kr対局を見る
2017-02-242851 黒番 敗北 Kim Miri 2988 kr対局を見る
2017-02-172850 白番 敗北 呉侑珍 3251 kr対局を見る
2016-08-062846 白番 敗北 鲁俊仁 3173 cn対局を見る
2016-04-292844 黒番 敗北 Lee Yujin 2993 kr対局を見る
2016-04-222844 白番 敗北 金彩瑛 3198 kr対局を見る
2016-04-142844 黒番 敗北 Song Hyeryung 3069 kr対局を見る
2016-03-312844 白番 勝利 Park Taehee 3087 kr対局を見る
2016-03-292844 白番 敗北 Song Hyeryung 3069 kr対局を見る
2016-03-192844 黒番 敗北 金惠敏 3087 kr対局を見る
2016-03-082844 白番 敗北 趙惠連 3188 kr対局を見る
2016-03-042844 白番 敗北 Moon Dowon 3008 kr対局を見る
2016-02-232844 黒番 敗北 Kim Sinyoung 3010 kr対局を見る
2016-02-212844 黒番 敗北 呉侑珍 3229 kr対局を見る

問合せ先: Rémi Coulom.