History of Go Ratings

Back to home page

Date123
1986-01-01Rui NaiweiZhang XuanFeng Yun
1987-01-01Rui NaiweiZhang XuanFeng Yun
1988-01-01Rui NaiweiZhang XuanFeng Yun
1989-01-01Rui NaiweiZhang XuanFeng Yun
1990-01-01Rui NaiweiZhang XuanYang Hui
1991-01-01Rui NaiweiZhang XuanYang Hui
1992-01-01Rui NaiweiZhang XuanYang Hui
1993-01-01Rui NaiweiZhang XuanYang Hui
1994-01-01Rui NaiweiZhang XuanFeng Yun
1995-01-01Rui NaiweiZhang XuanFeng Yun
1996-01-01Rui NaiweiZhang XuanFeng Yun
1997-01-01Rui NaiweiZhang XuanFeng Yun
1998-01-01Rui NaiweiCho HyeyeonZhang Xuan
1999-01-01Rui NaiweiCho HyeyeonZhang Xuan
2000-01-01Rui NaiweiCho HyeyeonZhang Xuan
2001-01-01Rui NaiweiCho HyeyeonZhang Xuan
2002-01-01Rui NaiweiCho HyeyeonZhang Xuan
2003-01-01Rui NaiweiCho HyeyeonZhang Xuan
2004-01-01Rui NaiweiCho HyeyeonPark Shiun
2005-01-01Cho HyeyeonRui NaiweiPark Shiun
2006-01-01Rui NaiweiCho HyeyeonPark Shiun
2007-01-01Rui NaiweiCho HyeyeonPark Shiun
2008-01-01Rui NaiweiLi HeQiao Shiyao
2009-01-01Rui NaiweiLi HeQiao Shiyao
2010-01-01Rui NaiweiLi HeQiao Shiyao
2011-01-01Rui NaiweiYu ZhiyingChoi Jeong
2012-01-01Rui NaiweiChoi JeongYu Zhiying
2013-01-01Yu ZhiyingChoi JeongRui Naiwei
2014-01-01Yu ZhiyingChoi JeongRui Naiwei
2015-01-01Yu ZhiyingChoi JeongRui Naiwei
2016-01-01Yu ZhiyingChoi JeongOh Yujin
2017-01-01Choi JeongYu ZhiyingOh Yujin
2018-01-01Choi JeongYu ZhiyingOh Yujin
2019-01-01Choi JeongYu ZhiyingOh Yujin
2020-01-01Choi JeongYu ZhiyingZhou Hongyu
2021-01-01Choi JeongYu ZhiyingZhou Hongyu
2022-01-01Choi JeongYu ZhiyingZhou Hongyu
2023-01-01Choi JeongYu ZhiyingZhou Hongyu
2024-01-01Choi JeongYu ZhiyingKim Eunji

History Graph

Contact: RĂ©mi Coulom.